Tin Tổng Hợp

Số Khối Là Gì? Số Hiệu Nguyên Tử Là Gì? Công Thức Tính Số Khối Và Nguyên Tử Khối

Khi còn học cấp 2, hóa học đơn giản là một môn học khó và căng thẳng đối với nhiều học sinh. Đặc biệt ở lứa tuổi 2, 3, những khái niệm cơ bản về hóa học như số khối, số hiệu nguyên tử là vô cùng cần thiết cho việc học hóa học sau này. Sau đây chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu các khái niệm cơ bản như số khối, số hiệu nguyên tử là gì, công thức tính từng khái niệm nhé!

so-hieu-nguyen-tu-la-gi-3-a6-platinumresidences-vn

Số khối là gì? ký hiệu số khối

Nguyên tử được tạo thành từ các hạt nhỏ hơn: electron và hạt nhân. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân, tạo thành các lớp vỏ electron. Hạt nhân bao gồm proton (p) và neutron (n).

Số khối là tổng số proton và neutron có trong nguyên tử. Số khối được biểu diễn bằng A.

so-hieu-nguyen-tu-la-gi-3-a2-platinumresidences-vn

Số hiệu nguyên tử là gì? Biểu tượng cho số nguyên tử

Số hiệu nguyên tử (Z) được gọi là điện tích hạt nhân, phần mang điện tích dương của hạt nhân. Số hiệu nguyên tử là số proton p trong hạt nhân

so-hieu-nguyen-tu-la-gi-3-a3-platinumresidences-vn

Khối lượng nguyên tử là gì? Khối lượng nguyên tử trung bình là gì?

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử trên thang đơn vị đvC – đơn vị khối lượng nguyên tử (hoặc đơn vị cacbon).

Đồng vị: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố có cùng số hiệu nguyên tử Z (cùng số electron và proton) nhưng khác số nơtron N

Ví dụ: 1735 Clo và 1737 Clo

Vì các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của các đồng vị có số khối lượng nguyên tử khác nhau A nên chúng ta sử dụng khái niệm khối lượng nguyên tử trung bình để tính toán tổng quát. Nguyên tử khối trung bình là khối lượng nguyên tử của nguyên tố có nhiều đồng vị

Ví dụ: 1735,5 Clo

so-hieu-nguyen-tu-la-gi-3-a4-platinumresidences-vn

Công thức tính số khối

Khối lượng và tổng số proton và neutron có trong nguyên tử. Số khối được ký hiệu là A và được tính bằng.

A = N + Z

Công thức tính số hiệu nguyên tử

Số hiệu nguyên tử là số proton p trong hạt nhân. Nếu biết khối lượng và số nơtron trong hạt nhân:

A – N = Z

Công thức tính nguyên tử khối trung bình và nguyên tử khối

Trong nguyên tử, khối lượng nguyên tử là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Ta có: Nguyên tử khối là tổng khối lượng của hạt nhân và khối lượng của êlectron.

mnt= me+ mp + mn

mnt = mhn+me

Ở đó:

mnt: khối lượng nguyên tử

tôi: chất lượng điện tử

mhn: khối lượng hạt nhân

mp: khối lượng của proton

mn: khối lượng nơtron

Tuy nhiên, vì khối lượng của electron rất nhỏ so với proton và neutron nên khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân.

mnt = mhn

Khối lượng nguyên tử được coi bằng số khối A. Nguyên tử khối trung bình được tính theo công thức sau:

Ā= (a.X + Y.b) / 100

Ở đó:

X và Y là nguyên tử khối của hai đồng vị A

a, b lần lượt là phần trăm số nguyên tử của X và Y

Ā là khối lượng nguyên tử trung bình

so-hieu-nguyen-tu-la-gi-3-a5-platinumresidences-vn

Một số phép toán về số khối, nguyên tử khối trung bình và số hiệu nguyên tử

Tìm khối lượng nguyên tử trung bình

Cacbon nguyên tố có 2 đồng vị: 612 C chiếm 98,89% và 613 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

= (12 x 98,89+ 1,11 x 13) / 100 = 12,011

Xác định điện tích hạt nhân, số proton, electron và nơtron của nguyên tử

Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và khối lượng nguyên tử của các nguyên tố sau: 37 Li, 919 F, 1224 Mg, 2040 Ca.

Sự hòa tan:

Điện tích hạt nhân: Z

Khối lượng nguyên tử: A

Công thức ứng dụng: số nơtron (N) = số khối (A) – số nguyên tử (Z)

Vì thế:

37 Li: Z = 3, A = 7, N = 7 – 3

919 F: Z = 9, A = 19, N = 19 – 9

1224 Magiê: Z = 12, A = 24, N = 24 – 12

Ca 2040: Z = 20, A = 40, N = 40 – 20

Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị

Đồng có hai đồng vị bền là 2965 Cu và 2963 Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị

Sự hòa tan:

Cho x:% thành phần của 2965 Cu

(100-x): Phần trăm thành phần của 2963 Cu

Ta có: A = 65x + 63 (100-x) 100 = 63,54 => x = 27%

% 2965 Cu là 27%,% 2963 Cu là 73%

Công thức tính số khối không khó như chúng ta nghĩ, tuy nhiên để học tốt phần này đòi hỏi các bạn phải có kế hoạch và chiến lược ôn tập khoa học cùng với nắm vững các khái niệm như số khối và số hiệu nguyên tử là gì nhé.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button