Tin Tổng Hợp

Nguyên tố và Hợp chất – Phân tử là gì

Khi học hóa học, họ đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào bạn đã học về hàng chục triệu chất khác nhau phân tử là gì? Không có gì lạ khi các nhà hóa học đã tìm ra cách phân chia các chất thành các loại rất dễ nghiên cứu. Trong bài học này, chúng ta sẽ phân loại vật chất và giải thích rằng phân tử là hạt cấu thành của hầu hết vật chất.

Tìm Hiểu Thêm: Đơn chất là gì và hợp chất là gì – Phân tử | Hóa học lớp 8 bài 6

I – Một phần tử duy nhất

1. Phân tử là gì?

Nguyên tố là một chất được cấu tạo bởi một nguyên tố hóa học.

Trước giờ chúng ta đã làm quen với nhiều chất rồi, nhân đây tôi và các con sẽ nêu một số chất tiêu biểu như hiđro và lưu huỳnh… một số kim loại như sắt, đồng, kẽm, chì, nhôm. đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học là H và S. Fe, Cu, Zn, Pb, Al, được các nhà hóa học xếp vào loại nguyên tố đơn giản.

Tên của phần tử là gì?

Việc đặt tên cho các phần tử cũng đơn giản, vì thông thường tên của phần tử sẽ khớp với tên của phần tử tạo nên chất, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi thì không, vì bạn sẽ trình bày sau. Các số nguyên tố có thể mang lại 2,3. Cácbon và các dạng đơn giản khác tạo nên than đá, bao gồm các loại than khác nhau: than chì, bồ hóng, than xương, than đá và than củi….) và thậm chí cả kim cương.

Ở các bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về các kim loại như đồng, sắt, nhôm… đều có ánh kim loại, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nên ta xếp chúng vào nhóm kim loại có những tính chất vật lí chung. Có những nguyên tố khác như lưu huỳnh và hydro…nếu chúng không có tính chất này, chúng được gọi là nguyên tố phi kim loại.

Vì vậy, để phân biệt nguyên tố kim loại và phi kim loại ta dựa vào tính chất vật lý.

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong nguyên tố kim loại, các nguyên tử xếp chặt với nhau theo một trật tự nhất định, nhưng ở nguyên tố phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số lượng nhất định, thường là 2 nguyên tử.

phan-tu-la-gi-a-platinum2

II – Tổ hợp

1. Hợp chất là gì?

Hợp chất là chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Trong quá trình học, chúng tôi thường bắt gặp rất nhiều hợp chất khác nhau. Ví dụ điển hình là nước được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học là oxi và hiđro, muối ăn (natri clorua) có công thức hóa học là NaCl, được cấu tạo bởi hai nguyên tố hóa học là natri và clo, còn axit sunfuric có công thức hóa học là H2SO4, trong đó bao gồm hiđro, lưu huỳnh và oxi. Được cấu tạo bởi ba nguyên tố hóa học…thì những chất như cô giáo nêu trên được gọi là hợp chất.

Trong các hợp chất, chúng ta lại được chia thành các hợp chất vô cơ và các hợp chất hữu cơ. Tuy nhiên, các hợp chất hữu cơ là một nhóm lớn các hợp chất mà trong phân tử có chứa cacbon, ngoài một số cacbua, cacbonat, oxit cacbon (cacbon monoxit và cacbon đioxit), xianua. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về phần hữu cơ trong chương trình giảng dạy môn hóa học lớp 9 của chúng ta.

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong hợp chất, các nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự nhất định và theo một tỷ lệ cố định.

Điều này có thể hiểu là trong một phân tử, số lượng nguyên tử là cố định, chẳng hạn như phân tử nước [H2O] được cấu tạo bởi 2 nguyên tố hydro và 1 nguyên tố oxi. Số lượng nguyên tử oxy và hydro không thể thay đổi, nếu có sự thay đổi, chẳng hạn như hàm lượng oxy tăng lên, thì chúng ta giải thích nó là một chất khác [H2O2], chất này sẽ không còn là nước nữa.

Về thứ tự liên kết trong phân tử nước, góc liên kết là 104,45 °, và góc liên kết này không thay đổi nhiều, tạo thành đặc điểm cấu tạo của nước, có thể so sánh với các chất khác.

cấu trúc của phân tử nước

phan-tu-la-gi-a-platinum1

III – Phân tử

1. Phân tử là gì?

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm nhiều nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

Như chúng ta đã thấy, hydro và oxy được tạo thành từ 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau, nước có các hạt được tạo thành từ 2 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxy, và muối ăn được tạo thành từ 2 nguyên tử hydro và 1 gồm nguyên tử oxy. Tỷ lệ của natri so với clo là 1: 1, và các hạt cấu thành của chất giống nhau về thành phần và hình dạng. Tính chất hóa học của chất sẽ bao gồm tính chất của các hạt riêng lẻ.

Mọi hạt thể hiện đầy đủ các tính chất hóa học của một chất đều là đại diện hóa học của chất đó và chúng được gọi là phân tử.

Đối với nguyên tố kim loại, nguyên tử là hạt cấu thành và hoạt động giống như phân tử.

2. Trọng lượng phân tử

Giống như khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon

Phân tử khối của chất bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Ví dụ, sắt có phân tử lượng 2×16 = 32 đvC và nước có phân tử lượng 2×1 + 16×1 = 18 đvC.

IV – Trạng thái vật chất

Trên thực tế, mọi chất đều là tập hợp các nguyên tử rất lớn (như kim loại) hoặc phân tử (như hợp chất).

Tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất, có thể xảy ra các trạng thái khác nhau như rắn, lỏng hoặc khí.

Ở trạng thái rắn, các nguyên tử được đóng gói chặt chẽ và dao động tại chỗ, ở trạng thái lỏng các hạt ở gần nhau và trượt vào nhau, còn ở trạng thái khí các hạt ở xa nhau và chuyển động nhanh hơn theo các hướng khác nhau.

Ghi nhớ

– Nguyên tố là chất được cấu tạo bởi một nguyên tố hóa học

Hợp chất là chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Phân tử là hạt đại diện cho chất và được tạo thành do liên kết nhiều nguyên tử, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Phân tử khối là khối lượng của phân tử, tính bằng cacbon, bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử.

– Mọi chất đều là tập hợp các hạt rất lớn, chúng là phân tử hay nguyên tử. Tùy thuộc vào điều kiện, vật chất có thể ở ba trạng thái: rắn, lỏng và khí. Ở trạng thái khí, các phân tử ở xa nhau và chuyển động hỗn loạn.

Một số dạng bài tập về hợp chất và phân tử đơn giản

Để giải một số bài toán và bài tập liên quan đến phần này, các em nhớ lưu ý lý thuyết đã học ở trên. Những câu hỏi này không quá khó nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta có thể làm được nó một cách dễ dàng.

Câu hỏi số 01:

Có bao nhiêu nguyên tố có thể được tổng hợp từ một nguyên tố hoá học?

  • A. Chỉ có một phần tử.
  • B. Chỉ có hai phần tử.
  • C. Chỉ có ba phần tử.
  • D. Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học.
  • trả lời:

Để giải bài tập này, các em cần nắm được khái niệm nguyên tố hóa học, đơn chất là gì?

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại với cùng số proton trong hạt nhân.

Một phần tử đơn là gì?

Nguyên tố là những chất được tạo thành từ các nguyên tử cùng loại, cùng số proton trong một hay nhiều hạt nhân. Một hay nhiều nguyên tử cùng loại với cùng số proton trong hạt nhân cũng là khái niệm về nguyên tố hóa học.

Xem Thêm: Cấu trúc cụm từ GÌ LÀ THANKS TO và THANKS TO trong câu tiếng Anh

Do đó, một nguyên tố phân tử là gì được cấu tạo bởi một nguyên tố hóa học, và ngược lại, một nguyên tố hóa học có thể tạo thành một nguyên tố duy nhất.

Cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích tại Platinum Residences!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button