Tin Tổng Hợp

Lợi Nhuận Gộp Là Gì? Ví Dụ Và Cách Tính Lợi Nhuận Gộp

Lợi nhuận gộp hay lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm của mình hoặc chi phí liên quan đến các dịch vụ mà công ty cung cấp. Hoặc nó có thể được coi là lợi nhuận gộp bằng lợi nhuận từ doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán của công ty.

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp giúp bạn đánh giá mức độ hiệu quả của doanh nghiệp sử dụng lao động và nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa và dịch vụ; thông tin thường xuất hiện trên báo cáo thu nhập của doanh nghiệp. Tùy theo phương thức sản xuất mà có nhiều loại chi phí khác nhau như:

– Giá mua thực tế của nguyên vật liệu đã bao gồm cước phí.

– Chi phí nhân công.

– Lượng hao phí.

– Chi phí thiết bị.

– Phí thẻ tín dụng của khách hàng.

– Chi phí vận chuyển sản phẩm, chẳng hạn như phí lưu kho, chi phí sản xuất ở các giai đoạn khác nhau, v.v.

loi-nhuan-gop-4-a1-platinumresidences-vn

Đặc điểm lợi nhuận gộp

Cách tính lợi nhuận gộp

Như đã đề cập ở trên, lợi nhuận gộp là một phần thông tin không thể thiếu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty. Kế toán có thể tìm thấy những con số này trên báo cáo thu nhập của từng công ty, doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp được xác định theo công thức sau:

Lợi nhuận gộp = doanh thu bán hàng – chi phí bán hàng

Ví dụ: Bạn sản xuất một bộ bàn ghế và bán ra thị trường với giá 800.000 đồng. Trong đó, tổng chi phí mua nguyên vật liệu là 200.000 đồng và chi phí nhân công là 200.000 đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp của đồ nội thất này là

800.000 – (200.000 + 200.000) = 400.000 VND

Do đó doanh thu của sản phẩm này là 800.000đ, sau khi trừ đi giá vốn là 400.000đ thì lãi gộp của sản phẩm còn lại là 400.000đ.

loi-nhuan-gop-4-a2-platinumresidences-vn

Cách tính lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một số liệu được sử dụng để phản ánh và đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp bằng cách thể hiện số dư doanh thu sau khi trừ đi chi phí bán hàng. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp như sau:

Biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh số

Yếu tố này có thể giúp người đọc hiểu được mỗi đô la kinh doanh có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp được coi là một chỉ số cực kỳ hữu ích khi so sánh khả năng tài chính của nhiều công ty trong cùng một khu vực hoạt động và ngành nghề.

Tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao thì tỷ suất lợi nhuận của công ty càng cao và khả năng kiểm soát chi phí càng mạnh. Do tỷ lệ này mà các công ty, doanh nghiệp sẽ đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể phát triển, cạnh tranh và vượt trội hơn đối thủ.

Sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế hoặc EBIT. Chỉ số này được sử dụng để đo lường mức lợi nhuận mà một doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư tạo ra trước khi trả lãi vay và chi phí thuế (nếu có). Lợi nhuận trước thuế thường được đề cập đến trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lãi và lỗ.

Lợi nhuận trước thuế là số tiền thu được sau khi trừ các chi phí khỏi thu nhập, tạo ra lợi nhuận gộp và thu nhập trước lãi vay và thuế sau khi trừ đi các chi phí từ thu nhập này. Lợi nhuận gộp về bản chất chỉ là giá trị hàng hóa bán ra trừ đi giá thành sản phẩm.

Kết luận

Lợi nhuận gộp hay lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến sản xuất và bán sản phẩm hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty. Cách tính lãi gộp theo công thức sau:

Lợi nhuận gộp = doanh thu bán hàng – chi phí bán hàng

Hy vọng bài viết về chủ đề lợi nhuận gộp trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button