Tin Tổng Hợp

Hợp đồng appendix là gì?

Hợp đồng phụ lục là một phụ lục của hợp đồng, và cũng là một thuật ngữ tương đương với “hợp đồng phụ lục”, được dịch sang tiếng Anh. Phụ lục hợp đồng là phụ lục của hợp đồng nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung và các điều khoản của hợp đồng trước khi thỏa thuận và ký kết.

Việc nghiên cứu các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến hợp đồng đang là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay khi mà thương mại quốc tế đang rất phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, do thiếu cơ sở vật chất để đào tạo nghiệp vụ tiếng Anh thương mại nên nhiều người còn lúng túng khi soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh, trong đó có điều khoản “hợp đồng đính kèm”.

Vậy phụ lục appendix là gì? Hãy cùng chúng tôi xem qua nội dung bài viết sau đây để có thể nắm rõ nhé.

Hợp đồng appendix là gì?

Hợp đồng phụ lục là một phụ lục của hợp đồng, và cũng là một thuật ngữ tương đương với “hợp đồng phụ lục”, được dịch sang tiếng Anh. Phụ lục hợp đồng là phụ lục của hợp đồng nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung và các điều khoản của hợp đồng trước khi thỏa thuận và ký kết.

appendix-la-gi-5-a10-platinumresidences-vn

Hiện nay, mặc dù Bộ luật dân sự 2015 đã có định nghĩa cụ thể về hợp đồng nhưng vẫn chưa quy định rõ ràng về phụ lục hợp đồng là gì. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 22 Luật lao động 2019 về phụ lục hợp đồng lao động thì “Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực tương tự như phụ lục của hợp đồng lao động Quy định chi tiết một số điều của hợp đồng lao động, Sửa đổi, bổ sung nhưng không sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Từ đó có thể suy ra phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và có tác dụng tương tự như hợp đồng, phụ lục hợp đồng sẽ trình bày chi tiết các điều khoản của hợp đồng hoặc sửa đổi nội dung bổ sung.

Như vậy qua nội dung trên đây là phần giải thích đầy đủ và chi tiết về hợp đồng đính kèm là gì?

Phụ lục hợp đồng được xây dựng và có hiệu lực khi nào?

Trong quá trình thỏa thuận giữa các bên, nhiều điều khoản không thể quy định chi tiết trong hợp đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, các bên sẽ trình bày chi tiết điều khoản này trong phần phụ lục. Phụ lục hợp đồng sẽ được lập khi các điều khoản của thỏa thuận cần được giải thích và cụ thể hóa. Thông thường, các bên soạn thảo một phụ lục khi:

Cùng nhau tạo ra khi soạn thảo hợp đồng. Khi hai bên ký hợp đồng đồng thời ký vào phụ lục của hợp đồng. Sau khi ký xong và hợp đồng có hiệu lực thì phụ lục cũng sẽ có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, nếu các bên thấy điều khoản chưa rõ ràng thì có thể thoả thuận bổ sung các phụ lục để điều chỉnh. Phụ lục phải nêu rõ nội dung và ngày có hiệu lực của các sửa đổi, bổ sung.

Hiệu lực của Phụ lục Hợp đồng

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, phụ lục của hợp đồng có hiệu lực tương tự như hợp đồng. Vì phụ lục hợp đồng được thực hiện cùng với hợp đồng. Đồng thời, nội dung của phụ lục hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng nên hiệu lực của hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng.

Nội dung đính kèm hợp đồng

Nội dung của tài liệu đính kèm trong hợp đồng không được mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng.

Nếu phụ lục của hợp đồng có những điều khoản mâu thuẫn với nội dung của hợp đồng thì những điều khoản này sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp có thoả thuận khác. Nếu các bên chấp nhận các điều khoản trong phụ lục của hợp đồng trái với các điều khoản của hợp đồng thì coi như các điều khoản trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Nếu các điều khoản của hợp đồng vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, nhưng nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì các điều khoản của hợp đồng cũng vô hiệu tương ứng với các điều khoản vô hiệu trong hợp đồng.

Số lượng tệp đính kèm hợp đồng tối đa

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định số lượng phụ lục hợp đồng tối đa có thể được ký kết, do đó, số lượng sẽ phụ thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và mong muốn của các bên.

Các loại tài liệu đính kèm hợp đồng

Từ khái niệm về tài liệu đính kèm hợp đồng nêu trên, tài liệu đính kèm hợp đồng có thể được chia thành hai loại:

– Phụ lục hợp đồng bổ sung cho hợp đồng chính, quy định chi tiết một số điều khoản và được soạn thảo cùng lúc với hợp đồng chính. Loại phụ lục này thường ghi rõ công việc phải thực hiện, tiêu chí, số lượng, giai đoạn, ngày tháng… theo hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.

– Phụ lục hợp đồng nhằm bổ sung hoặc sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng đã giao kết trước đó. Loại phụ lục này thường làm thay đổi nội dung của hợp đồng đã được xác lập, như: kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn của hợp đồng, tăng hoặc giảm giá trị của hợp đồng, sửa đổi, bổ sung một số hạng mục công việc. triển khai thực hiện,…….

Trên đây là gợi ý của chúng tôi về hợp đồng appendix là gì? để người đọc có thể hiểu đầy đủ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button