Tin Tổng Hợp

Hiệu điện thế là gì?

hiệu điện thế là gì? Nêu định nghĩa, kí hiệu và công thức tính hiệu điện thế? chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi này cho bạn.

Điện áp là gì?

hieu-dien-the-la-gi-1-a19-platinumresidences-vn

HHiệu điện thế là gì?

– Hiệu điện thế là công được thực hiện để giúp di chuyển một hạt mang điện trong trường tĩnh điện từ điểm này sang điểm khác. Chênh lệch tiềm năng sau đó được biểu thị bằng năng lượng (điện) hoặc khả năng mất mát, sử dụng hoặc thậm chí là năng lượng tích trữ.

Ngoài ra, có thể dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong cùng một hệ thống điện, thông thường nguồn điện thế của hệ thống điện được chọn nối đất.

Hiệu điện thế bây giờ có thể được tạo ra bởi trường tĩnh điện và dòng điện chạy qua từ trường, và từ trường có thể thay đổi theo thời gian, hoặc nó có thể là sự kết hợp của ba nguồn nêu trên.

Công thức và biểu tượng cho sự khác biệt tiềm năng

hieu-dien-the-la-gi-1-a20-platinumresidences-vn

 

Công thức và biểu tượng cho sự khác biệt tiềm năng

Khi người dùng đọc một thông số liên quan đến dòng điện thì chắc chắn bây giờ bạn chỉ cần dựa vào ký hiệu đó là có thể dễ dàng phân biệt được đâu là điện áp, đâu là cường độ dòng điện.

Ký hiệu tín hiệu điện áp

– Đối với điện áp, nó sẽ được chỉ định là U.

– Đối với cường độ dòng điện, dùng I.

Hiệu điện thế có ký hiệu ΔV hoặc ΔU thường được viết tắt là V hoặc U. Vì vậy, tất cả chúng ta đều biết điều đó bởi vì chúng ta đã học một khóa học vật lý lớp 7 hoặc 11.

Công thức cơ bản:

U = I. Rẻ

ở đó :

Tôi là hiện tại (A).

R là điện trở (Ω) của dây dẫn.

U là hiệu điện thế (V).

Công thức: VM = AM∞qAM∞q

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng góp phần xác định khả năng sinh công của điện trường nếu có điện tích chuyển động giữa hai điểm.

Công thức: UMN = VM – VN = GAMNAM Nq

ghi chú:

– Hiệu số tiềm tàng và tiềm năng là những đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm.

– Có giá trị xác định tại hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường và điện thế tại một điểm trong điện trường mang giá trị dựa vào vị trí mà người sử dụng chọn làm gốc điện thế.

Ngoài ra, trong điện trường, nếu một vectơ có cường độ điện trường, nó sẽ hướng từ nơi có thế năng cao đến nơi có điện thế thấp.

Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

Khi xét hai điểm M, N trên cùng một đường sức của điện trường yếu thì có kết quả như sau:

– Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

+ Với hiệu điện thế: nhỏ U_ {MN} = \ frac {A_ {MN}} {q} = Ed.

+ cường độ điện trường tích điện: nhỏ E = frac {U_ {MN}} {d} = frac {U} {d}.

+ Do đó, công thức này cũng áp dụng trong trường hợp điện trường không đều, nếu độ tách d dọc theo các đường sức rất nhỏ thì cường độ điện trường cũng thay đổi không đáng kể.

Một số lưu ý về sự khác biệt tiềm ẩn giữa 2 điểm bất kỳ

 

Một số lưu ý về sự khác biệt tiềm ẩn giữa 2 điểm bất kỳ

Để hiểu rõ hơn về dòng điện chạy trong các thiết bị như máy giặt, máy điều hòa không khí, tủ lạnh …, người dùng nên nắm vững những lưu ý quan trọng về sự khác biệt tiềm ẩn giữa hai điểm bất kỳ. như sau:

– Đầu tiên, điện áp sẽ được hiểu một cách đơn giản và khái quát nhất, nó giống như một vật vô hướng. Với đại lượng này, nó sẽ có giá trị âm hoặc dương tùy trường hợp cụ thể. Sử dụng đại lượng vô hướng, khi xác định giá trị của hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ sẽ xác định được giá trị của nó một cách chính xác và tuyệt đối.

– Thứ hai, nếu có một hiệu điện thế giữa hai điểm A và B bất kỳ trong cùng một điện trường thì giá trị của nó sẽ luôn được xác định. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ tính toán giá trị này bằng cách sử dụng công thức tính điện áp ở trên. Đối với bất kỳ điểm nào trong điện trường, giá trị sẽ phụ thuộc vào điểm bạn chọn làm điểm gốc. Sau đó, điểm bắt đầu này có thể được chọn tùy theo các tình huống khác nhau, để người dùng lựa chọn.

– Thứ ba, khi xác định được chiều của véc tơ cường độ điện trường, người dùng hoàn toàn có thể xác định được chiều của điện áp cao xuống điện áp thấp. Nhưng không bao giờ có một tình huống xác định từ áp suất thấp đến áp suất cao.

Vì vậy, trên đây là một số thông tin về sự khác biệt hiệu điện thế là gì và cách xác định, ký hiệu và tính toán nó. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc thu thập thêm những kiến ​​thức quan trọng để có thể vận dụng vào thực tế tốt hơn. Cám ơn vì sự quan tâm của bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button