Tin Tổng Hợp

Xác minh sự khác biệt, Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh là gì?

Hiệu chỉnh là? Sự khác biệt, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh là gì?

1. Hiệu chỉnh là?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định và thiết lập mối quan hệ giữa các số đo của chuẩn đo lường hoặc phương tiện đo và các số đo của đại lượng đo. trong:

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật biểu thị và duy trì đơn vị đo được đo, dùng làm chuẩn để so sánh với các phương tiện đo, chuẩn đo lường khác.

hieu-chinh-la-3-a2-platinumresidences-vn

Dụng cụ đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

Phép đo là một tập hợp các thao tác xác định giá trị đo được của đại lượng đo.

(Theo phương pháp đo số 04/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

2. Thanh tra là gì?

Giám định là hoạt động kỹ thuật được thực hiện theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá, xác nhận sản phẩm, hàng hóa có đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không.

(Theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007 / QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007)

Kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật nhằm đánh giá, xác nhận tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của đối tượng kiểm định theo quy trình kiểm định hay không.

Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận các đặc tính đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

(Theo phương pháp đo số 04/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

3. Sửa đổi là gì?

Hiệu chuẩn là hiệu chỉnh các sai số của thiết bị cơ khí để đạt được độ chính xác và độ tin cậy cần thiết của thiết bị cơ khí.

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là hoạt động kiểm tra, hiệu chỉnh (nếu cần) để đồng bộ đầu ra với đầu vào trong dải đo xác định. Bất kỳ thiết bị hiện đại nào cũng vô dụng nếu không được hiệu chuẩn thích hợp.

4. Phân biệt giữa hiệu chuẩn và kiểm định

Kiểm định là việc xác định và xem xét liệu phương tiện đo có đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hay không, bất kể nó có đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể hay không và kết quả được cơ quan công nhận quốc gia xác định là đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Theo Thông tư số 23/2013 / TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26 tháng 9 năm 2013, việc kiểm định bắt buộc đối với phương tiện đo có trong “Danh mục thiết bị phải kiểm định” được thực hiện. Việc kiểm tra phương tiện đo do nhân viên đo lường thực hiện theo quy trình kiểm định. Phương tiện đo vượt qua kiểm định và được đóng dấu kiểm định hoặc được cơ quan quản lý đo lường quốc gia hoặc cơ quan kiểm định được nhà nước ủy quyền cấp giấy chứng nhận kiểm định thì có giá trị đối với cả hai nước.

Hiệu chuẩn dụng cụ là một cơ sở mới của mối quan hệ giữa phép đo và dụng cụ đo lường. Hiệu chuẩn là không bắt buộc. Dựa trên kết quả hiệu chuẩn, khách hàng quyết định xem thiết bị có được sử dụng hay không.

Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định là giống nhau: là việc so sánh phương tiện đo với chất chuẩn để đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật, đo lường khác của nó. Sự khác biệt là việc xác minh là bắt buộc theo quy định của pháp luật, trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện.

5. Phân biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn và Hiệu chuẩn về cơ bản là khác nhau, một mặt đánh giá sai số và kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo lường, mặt khác điều chỉnh và sửa chữa thiết bị để đưa thiết bị trở lại độ chính xác đáng tin cậy.

CALTEK ELECTRONICS AG chuyên về hiệu chuẩn, kiểm tra và sửa chữa thiết bị điện tử, cơ khí, đo lường và kiểm tra, cung cấp và tư vấn thiết bị đo lường … trong lĩnh vực điện, điện tử, hóa chất, cơ khí, nhiệt độ, áp suất, quần áo và nhiều lĩnh vực khác, thực phẩm và môi trường.

Qua bài viết về chủ đề hiệu chỉnh là hy vọng mang đến cho bạn thông tin bổ ích.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button