Tin Tổng Hợp

Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trong Excel, Google Trang Tính Đơn Giản

Hàm Hlookup là một trong những hàm theo hàng phổ biến trong Excel giúp bạn tiết kiệm thời gian thống kê, tính toán, hơn thế nữa sẽ có được kết quả chính xác để bạn học tập và làm việc. Hãy theo dõi bài viết để được hướng dẫn sử dụng tính năng Hlookup nhé!

Bài viết sử dụng phần mềm Excel 2016 được thực hiện trên máy tính Windows 10. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện tương tự trên Google Sheets, các phiên bản Excel khác như 2010, 2013, … và máy tính của mình. hệ điều hành macOS.

Chức năng Hlookup là gì?

HLOOKUP là một hàm tìm kiếm ô trong hàng đầu tiên của bảng được tham chiếu để tìm giá trị tương ứng và trả về kết quả tương ứng trong cột được chỉ định.

Cấu trúc hàm hlookup

= HLOOKUP (giá trị tra cứu; bảng_mảng; hàng_khoảng_num; [phạm vi_nhìn])

Tìm giá trị: Tìm kiếm giá trị. Được sử dụng để so sánh với hàng đầu tiên của bảng đối chiếu.

Ví dụ: Điền vào mức độ ưu tiên của lớp.

ham-hlookup-5-a8-platinumresidences-vn

Table_array: Bảng để so sánh các giá trị tìm kiếm. Vùng dữ liệu phải là một tham chiếu tuyệt đối và không được có hàng tiêu đề.

Ví dụ: Bảng đối chiếu (không bao gồm hàng tiêu đề): $ H $ 13: $ J $ 14

ham-hlookup-5-a2-platinumresidences-vn

Row_index_num: Số thứ tự của hàng chứa giá trị được truy xuất trong bảng đối chiếu để hiển thị trong ô kết quả.

Ví dụ: Row_index_num là 2 vì giá trị nhận được là một phiếu mua hàng ở hàng thứ hai của bảng được sắp xếp từ trên xuống dưới.

ham-hlookup-5-a3-platinumresidences-vn

Tra cứu phạm vi: Chỉ định giá trị lôgic để tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. Tra cứu phạm vi là 0 (FASLE) để tìm các giá trị chính xác; 1 (TRUE) để tìm các giá trị gần đúng.

Một số ví dụ

Ví dụ: Sử dụng hàm Hlookup để nhập các giá trị ưu tiên theo danh mục trong cột Ưu tiên.

ham-hlookup-5-a4-platinumresidences-vn

Bạn chỉ cần nhập hàm Hlookup vào ô đầu tiên của cột tùy chọn như sau = HLOOKUP (C2, C15: E16,2,0)

ham-hlookup-5-a5-platinumresidences-vn

Sau đó nhấn Enter và màn hình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm bằng chức năng Hlookup.

ham-hlookup-5-a6-platinumresidences-vn

Tương tự với các ô bên dưới, bạn chỉ cần di chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô đầu tiên, giữ và kéo xuống là xong.

ham-hlookup-5-a7-platinumresidences-vn

Nhấp vào đây để xem một số bài tập Hlookup tương tự.

Video hướng dẫn sử dụng chức năng Hlookup

Một số lỗi thường gặp

LƯU Ý: Để khóa bảng tham chiếu trên máy tính xách tay, hãy sử dụng tổ hợp phím Fn + F4.

Những lỗi thường gặp Hlookup cũng tương tự như Vlookup.

Nếu giá trị Tra cứu nhỏ hơn giá trị tối thiểu trong cột đầu tiên của bảng mảng Table, lỗi # N / A sẽ được báo cáo.

Số cột của giá trị trả về (tức là Col_idxex_num) nhỏ hơn lỗi 1: #VALUE.

Số cột nhận giá trị trả về là số cột tối đa trong vùng được tham chiếu (tức là Col_idxex_num lớn hơn số cột trong bảng-mảng): Lỗi #REF.

Bài viết trên mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng hàm Hlookup, mong các bạn sử dụng thành công. Để lại một bình luận và cho tôi biết kết quả của bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button