Tin Tổng Hợp

Cách Sử Dụng Hàm COUNT và COUNTA Để Đếm Ô Trong Excel

Trong hướng dẫn eLearning Excel ngắn này, bạn sẽ giải thích những kiến ​​thức cơ bản về hàm COUNT và COUNTA, đồng thời hiển thị một số ví dụ về cách sử dụng công thức đếm trong Excel. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng các hàm COUNTIF và COUNTIFS để đếm các ô đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí được xác định trước.

Khi sử dụng Excel, ngoài việc tính toán các giá trị, bạn cũng cần đếm các ô có giá trị — bất kỳ giá trị nào hoặc giá trị của một kiểu cụ thể. Ví dụ: bạn có thể muốn nhanh chóng đếm tất cả các mục trong danh sách hoặc tổng khoảng không quảng cáo trong một phạm vi đã chọn.

Microsoft Excel cung cấp một số hàm đặc biệt để đếm ô: hàm COUNT và hàm COUNTA. Cả hai tính năng này đều rất đơn giản và dễ sử dụng. Vì vậy, trước tiên Học Excel Online sẽ phân tích hai hàm này, sau đó đưa ra một số công thức Excel để đếm số ô đáp ứng các điều kiện nhất định, cũng như các mẹo khi đếm một số loại giá trị.

Tìm Hiểu: Hàng rep 11 là hàng gì? Có nên mua và sử dụng hàng rep hay không?

Hàm COUNT – Đếm ô có số

Bạn sử dụng hàm COUNT trong Excel để đếm số ô chứa giá trị số.

Cú pháp của hàm COUNT trong Excel

COUNT(giá trị 1, [giá trị 2], …)

trong đó giá trị 1, giá trị 2, … là các tham chiếu ô hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm số ô.

Trong các phiên bản hiện đại của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel 2007, hàm COUNT chấp nhận tối đa 255 đối số. Trong các phiên bản Excel trước, bạn có thể cung cấp tối đa 30 “giá trị”.

Ví dụ: công thức sau trả về tổng số ô số trong phạm vi A1: A100:

= count (A1: A100)

ghi chú. Trong hệ thống Excel nội bộ, ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số sê-ri, do đó, hàm COUNT trong Excel tính toán ngày và giờ.

Sử dụng hàm COUNT trong Excel – những điều cần nhớ

Quy tắc làm việc của hàm COUNT trong Excel như sau

Nếu một trong các đối số của công thức hàm Đếm là một tham chiếu hoặc một phạm vi, thì chỉ số, ngày và giờ sẽ được tính toán. Các ô có thể có màu trắng hoặc chứa bất kỳ dữ liệu nào, nhưng không phải là dữ liệu số.

Nếu bạn nhập giá trị trực tiếp vào đối số của hàm COUNT, các giá trị sau sẽ được tính: số, ngày tháng, thời gian, giá trị Boolean TRUE và FALSE, và biểu diễn dạng văn bản của số (nghĩa là số). trong dấu ngoặc kép như “5”).

Ví dụ: công thức COUNT sau trả về 4 vì các giá trị sau được đếm: 1, “2”, 1/1/2016 và TRUE.

= COUNT (1, “apple”, “2”, ngày 1 tháng 1 năm 2016, true)

Ví dụ về công thức hàm COUNT trong Excel

Dưới đây là một vài ví dụ về việc sử dụng hàm COUNT với các giá trị khác nhau trong Excel.

Để đếm các ô trong một phạm vi có giá trị số, hãy sử dụng công thức đơn giản như = COUNT (A2: A10). Ảnh chụp màn hình sau minh họa loại dữ liệu nào được tính toán và loại dữ liệu nào bị bỏ qua:

ham-count-2-a-platinumresidences-vn

Để đếm một số phạm vi rời rạc, chúng ta cần đưa tất cả chúng vào công thức hàm COUNT. Ví dụ: để đếm các ô có số trong cột B và D, bạn có thể sử dụng công thức tương tự như sau:

= count (B2: B7, D2: D7)

Mẹo:

Nếu bạn muốn đếm các số đáp ứng các tiêu chí nhất định, hãy sử dụng COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Nếu bạn muốn đếm các ô có chứa văn bản, giá trị lôgic và lỗi ngoài số, hãy sử dụng hàm COUNTA.

Hàm COUNTA trong Excel – Đếm ô có chứa giá trị (không đếm ô trống)

Hàm COUNTA trong Excel đếm số ô trong một phạm vi không bao gồm các ô trống.

Cú pháp của hàm COUNTA trong Excel tương tự như hàm COUNT

COUNTA (giá trị1, [giá trị2], …)

trong đó value1, value2, … là các tham chiếu ô hoặc phạm vi để đếm các ô không trống.

Ví dụ: để đếm các ô có giá trị trong phạm vi A1: A100, hãy sử dụng công thức sau:

= COUNTA (A1: A100)

Để đếm các ô không trống trong một phạm vi không liền kề, hãy sử dụng công thức COUNTA tương tự như sau:

= COUNTA (B2: B10, D2: D20, E2: F10)

Như bạn có thể thấy, các phạm vi được cung cấp cho công thức Excel COUNTA không nhất thiết phải có cùng kích thước, có nghĩa là mỗi phạm vi có thể chứa một số hàng và cột khác nhau.

Lưu ý rằng hàm COUNTA của Excel đếm các ô có chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm:

– con số

– ngày giờ

– giá trị văn bản

– Giá trị Boolean của TRUE và FALSE

– Các giá trị lỗi như #VALUE hoặc # N / A

– chuỗi văn bản trống (“”)

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị nhầm lẫn với kết quả của hàm COUNTA vì nó khác với những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường. Vấn đề là công thức COUNTA trong Excel có thể đếm các ô trông có vẻ là ô trống, nhưng về mặt kỹ thuật thì không. Ví dụ: nếu bạn vô tình nhập khoảng trắng trong một ô, ô đó cũng sẽ được đếm. Ngoài ra, nếu một ô chứa một số công thức trả về một chuỗi trống, thì ô đó cũng sẽ được tính.

Nói cách khác, các ô duy nhất mà hàm COUNTA không đếm là các ô trống hoàn toàn.

Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy sự khác biệt giữa hàm COUNT và hàm COUNTA trong Excel

ham-count-2-a2-platinumresidences-vn

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn đếm nhanh các ô không trống trong phạm vi đã chọn, chỉ cần nhìn vào thanh trạng thái ở góc dưới bên phải của cửa sổ Excel:

ham-count-2-a3-platinumresidences-vn

Hàm COUNTIF – Đếm các ô đáp ứng một điều kiện nhất định

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm các ô đáp ứng các tiêu chí nhất định. Cú pháp của nó có 2 đối số bắt buộc:

COUNTIF (phạm vi, điều kiện)

Trong tham số đầu tiên, bạn chỉ định phạm vi mà bạn muốn đếm ô. Trong tham số thứ hai, bạn chỉ định các điều kiện cần được đáp ứng.

Ví dụ: để đếm có bao nhiêu ô trong phạm vi A2: A15 là “táo”, bạn có thể sử dụng công thức COUNTIF sau:

= COUNTIF (A2: A15, “Quả táo”)

Nếu bạn nhập điều kiện trực tiếp vào công thức, bạn có thể nhập tham chiếu ô như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

ham-count-2-a4-platinumresidences-vn

Hàm COUNTIFS trong Excel – Đếm các ô đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm COUNTIFS tương tự như COUNTIF, nhưng nó cho phép chỉ định nhiều phạm vi và nhiều điều kiện. Cú pháp của nó như sau:

COUNTIFS (tiêu chí_ dải ô1, dải ô1, [tiêu chí_trang2, dải ô2] …)

Hàm COUNTIFS đã được giới thiệu trong Excel 2007 và có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel mới hơn, chẳng hạn như 2010, 2013 và 2016.

Ví dụ: để đếm xem có bao nhiêu “quả táo” (cột A) có doanh số từ 200 đô la trở lên (cột B), bạn có thể sử dụng công thức COUNTIFS sau:

= COUNTIFS (A2: A15, “Apple”, B2: B15, “> = 200”)

Ngoài ra, để làm cho công thức COUNTIFS của bạn linh hoạt hơn, bạn có thể cung cấp các tham chiếu ô dưới dạng các điều kiện

ham-count-2-a5-platinumresidences-vn

Đếm số lượng ô trong một phạm vi (hàm ROWS và COLUMNS)

Nếu bạn cần tìm tổng số ô trong một phạm vi hình chữ nhật, hãy sử dụng hàm ROWS và COLUMNS để trả về số hàng và số cột trong mảng, tương ứng:

= row (range) * column (range)

Ví dụ: để biết có bao nhiêu ô trong một dải ô, chẳng hạn như dải ô A1: D7, hãy sử dụng công thức sau:

= row (A1: D7) * column (A1: D7)

ham-count-2-a6-platinumresidences-vn

Tham Khảo: Áo Bra Là Gì Và Cách Mặc Áo Bra Không Lộ Như Các Idol

Trên đây là một số thông tin, cách sử dụng hàm count trong Excel. Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa kiến ​​thức về Excel, bạn có thể tham gia khóa học Excel từ Cơ bản đến Nâng cao. Trong khóa học này, bạn sẽ được học kiến ​​thức đầy đủ và có hệ thống về các hàm và công cụ của Excel, ứng dụng của các hàm và công cụ này trong công việc.

Cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích tại Platinum Residences!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button