Tin Tổng Hợp

Hàm And Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng, Ví Dụ Đơn Giản

Excel là một công cụ mà nhiều người rất quen thuộc. Một trong những hàm cơ bản và được sử dụng rộng rãi của Excel là hàm AND. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn về hàm AND và các ứng dụng của nó nhé!

Hàm AND trong Excel là gì? Cú pháp của hàm AND trong Excel

Hàm AND là một trong những hàm logic cơ bản trong Excel và được sử dụng để xác định xem tất cả các điều kiện trong bài kiểm tra có đúng hay không. Hàm AND hiếm khi được sử dụng một mình mà thường được sử dụng với các hàm thực hiện các phép thử logic khác, đặc biệt là hàm IF.

Cú pháp của hàm AND: = AND (Điều kiện 1, Điều kiện 2, …)

Trong số đó: Điều kiện 1, Điều kiện 2, … là những mệnh đề logic.

– Kết quả của hàm AND là:

TRUE: Khi tất cả các câu logic đều đúng.

FALSE: Khi bất kỳ mệnh đề logic nào trong hàm là sai.

ví dụ về cách sử dụng hàm AND trong excel cụ thể

Hãy cùng xem ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm AND trong Excel:

Ví dụ: Kiểm tra các điều kiện đúng / sai

Ham-And-a-platinum

Ví dụ về cách sử dụng hàm AND trên Microsoft Excel 2016

diễn tả:

Công thức 1 (ô B6): TRUE nếu giá trị tại A2 lớn hơn 5 và nhỏ hơn 30, ngược lại FALSE

Công thức 2 (ô B7): TRUE nếu giá trị tại A2 lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10, ngược lại FALSE

Công thức 3 (ô B8): TRUE nếu giá trị tại A3 lớn hơn giá trị A2 và nhỏ hơn 45, ngược lại FALSE

Cách sử dụng hàm AND với hàm IF.

Hàm AND thường được sử dụng cùng với hàm IF để xem xét nhiều lôgic đồng thời.

Cú pháp: = IF (AND (điều kiện 1, điều kiện 2,…)), “giá trị 1”, “giá trị 2”)

ý nghĩa:

Hiển thị “Giá trị 1” nếu tất cả các điều kiện trong hàm AND đều đúng

Hiển thị “Giá trị 2” nếu có điều kiện không thỏa mãn trong hàm AND

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể:

Học sinh được phân loại dựa trên điểm lý thuyết và thực hành. Nếu điểm cả lý thuyết và thực hành đều lớn hơn hoặc bằng 5, học sinh được xếp loại THẬT, và nếu điểm nhỏ hơn 5, học sinh KHÔNG ĐƯỢC.

Ham-And-a2-platinum

Ví dụ về cách sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF trong Microsoft Excel 2016

bước 1:

– Đầu tiên, nhập công thức sau vào ô E4: = IF (AND (C4> = 5, D4> = 5), “Pass”, “FAIL”).

* Và C4, D4 lần lượt là vị trí cột của điểm thực hành và lý thuyết của sinh viên đầu tiên trong danh sách.

giải thích:

Thực hành phân số> = 5 viết dưới dạng C4> = 5

Điểm lý thuyết> = 5 được viết là D4> = 5

Hai nội dung được ANDed, vì vậy chúng được đặt trong cùng một AND.

Thang điểm PASS / FAIL đặt trong dấu ngoặc kép (“”)

Ham-And-a3-platinum

Nhập công thức cho hàm AND trong một ô

Bước 2: Sau đó nhấn Enter, bạn sẽ thấy điểm thực hành của sinh viên đầu tiên là 6 lớn hơn 5, nhưng điểm lý thuyết 4,5 nhỏ hơn 5 nên được xếp vào loại KHÔNG đạt yêu cầu kiểm tra.

Ham-And-a4-platinum

Nhấn Enter để xem kết quả

Bước 3: Bấm vào kết quả tại E4, sau đó di chuyển chuột xuống góc dưới bên phải của ô để con trỏ chuột chuyển thành dấu cộng (+). Sau đó, nhấn giữ chuột và kéo đến vị trí muốn áp dụng cho các ô còn lại, hoặc nhấn đúp chuột để áp dụng công thức cho toàn bộ ô trong cột, ta sẽ được kết quả như trong hình.

Ham-And-a5-platinum

Giữ và kéo chuột đến vị trí mong muốn để áp dụng công thức cho các ô khác

Ham-And-a6-platinum

Kết quả sau khi kéo và thả chuột

Đây là hướng dẫn của bạn để sử dụng hàm AND trong Excel. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng Excel nhanh hơn và hiệu quả hơn!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button